Contact

Alina Stircu - Reprezentant zonal sud

Tel: +40 772 122 344
alina.stircu@yara.com

Claudiu Neculae- Reprezentant zonal sud

Tel: +40 729 857 947
 claudiu.neculae@yara.com

Marius Sendroni - Reprezentant zonal vest

Tel: +40 786 255 125
marius.sendroni@yara.com

Liviu Gruia - Reprezentant zonal est

Tel: +40 726 516 000
liviu.gruia@yara.com

Catalin-Ionel Cirstei - Reprezentant zonal est

Tel: +40720810770
catalin.ionel@yara.com