Convertor de unități

g/l <-> mg/l
g/l
mg/l
g/l -> m/m%
g/l
m/m%
Având în vedere faptul că producătorii indică densitatea medie a îngrăşămintelor foliare, şi nu densitatea elementului în cauză, component al îngrăşământului, valorile obţinute pot fi uşor diferite de cele reale. În cazul în care nu cunoaşteţi densitatea îngrăşământului foliar, cereţi datele de la producător – aceste date se regăsesc în Fişa tehnică a produsului –, dacă nu reuşiţi să obţineţi aceste date, folosiţi ca şi bază de calcul valoarea de 1300 g/l, dar luaţi în calcul faptul că rezultatele obţinute nu vor fi exacte.